akva-bio.eu

Filtrační akvarijní náplň
AkvaBIO substrát Matrix

Pro křišťálovou vodu a dokonalou biologickou rovnováhu.
Akvarijní náplň - filtrační AkvaBIO substrát Matrix do filtračních košů !

AkvaBIO substrát Matrix matrix AkvaBio Matrix

Vlastnosti:
1. Není toxický pro člověka, rostliny ani zvířata.
2. Rychle adsorbuje škodlivé čpavkové prvky v akváriu, doplňuje několik minerálů, ryby a vodní rostliny jsou vitálnější.
3. Použitelné pro horní filtraci akvária, spodní filtraci a vnější filtraci.
4. Je doporučeno čistit jednou za 3 měsíce, aby se dosáhlo lepšího čištění a filtrování.
!! Čištění !! se provádí pouze proplachováním v původní akvarijní vodě !!
5. Vhodné pro akvárium, sladkovodní akvárium, akvárium se slanou vodou, jezírka.

AkvaBIO substrát Matrix - filtrace do AKVÁRIÍ

Prvohorní kámen AkvaBIO substrát Matrix má mnoho druhů využití, mezi ty hlavní patří použití AkvaBIO substrát Matrixu jako filtračního materiálu do akvarijních filtrací.
.

Co to vlastně AkvaBIO substrát Matrix je?

AkvaBIO substrát Matrix (jinak také nazývaný "prvhohorní kámen") je minerál vulkanického původu. Jedinečnost spočívá v tom, že prostorové uspořádání atomů AkvaBIO substrát Matrix vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů v nichž se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství.
Tento mikroporézní materiál ve svých pórech zadržuje od dob svého vzniku ionty sodíku a chloru.
Ty jsou ve vodném prostředí schopny na sebe „absorbovat“ další ionty, čehož využíváme například právě ve filtračním procesu.

Proč používat AkvaBIO substrát Matrix jako filtrační materiál do akvarijních filtrů?

Možnosti aplikace AkvaBIO substrát Matrix pro čištění akvárií:

  1. použití jako filtrační materiál do Vašeho filtru
  2. vysypání dna akvária AkvaBIO substrát Matrixx
  3. Tříděný ! Frakce (0,1 mm až 16mm)

AkvaBIO substrát Matrix je materiál, o kterém slýcháme v poslední době stále častěji.

Co je na něm tak zajímavého?
K čemu je nám dobrý?
A proč bychom se měli o něm dozvědět více?

A podíváme se na něj opravdu zblízka.
AkvaBIO substrát Matrix jsou minerály, hlinitokřemičitany, existuje celá řada druhů AkvaBIO substrát Matrix lišících se zastoupením prvků.
Společným znakem všech je vysoce pórovitá struktura, můžeme si ji představit jako včelí plástve.

Tato vnitřní struktura s množstvím dutin, chodeb, mikro i makro pórů zajišťuje značnou aktivní plochu. Pro představu, několik gramů BIO substrát Matrix zaujímá plochu mnoha stovek metrů čtverečních. Tato vlastnost je rozhodující a činí tento materiál jedinečným.

AkvaBIO substrát Matrix ochotně vyměňuje kationty obsažených prvků jako jsou Ca, Mg, K, aj. a velmi dobře zadržuje vodu.
Přírodní AkvaBIO substrát Matrix jsou vulkanického původu a ložiska nalezneme po celém světě.
Velká část se nachází v sedimentech pod mořskou hladinou.
Nabídka AkvaBIO substrát Matrix zahrnuje širokou škálu frakcí využitelnou v mnoha oblastech. Využití AkvaBIO substrát Matrix přináší samá pozitiva, neboť je potřeba zdůraznit, že je to minerál zcela přírodního charakteru.
Pojďme si představit možnosti, kde lze AkvaBIO substrát Matrix uplatnit a kde se stal nenahraditelným materiálem.
Díky zajímavé struktuře AkvaBIO substrát Matrix, která dokáže poutat jednotlivá skupenství látek.

AkvaBIO substrát Matrix je ideálním filtračním médiem jak pro bazény (frakce 1 – 2,5 mm),
tak pro zahradní jezírka (frakce 8 – 16 a 16 – 32 mm).
Je mnohem účinnější než klasický pískový filtr, a to díky vysoké pórovitosti, jež zachytí daleko více nečistot.
AkvaBIO substrát Matrix hlavní využití v akvaristice, hlavní funkcí je i mimo jiné i schopnost udržení stabilního pH vody, doporučujeme frakce 1 – 2,5 a 1 – 5 mm.

Kromě výše zmíněných odvětví jsou AkvaBIO substrát Matrix využívány v řadě dalších.
Praktické uplatnění najdeme v pracích prášcích, kosmetických výrobcích nebo doplňcích stravy.
Vzhledem k širokému uplatnění je v dnešní době výroba syntetických AkvaBIO substrát Matrix již běžnou záležitostí.
Tyto uměle připravené jsou určeny pro medicinální použití a v chemických reakcích.
Další rozvoj AkvaBIO substrát Matrix je bezesporu očekávaný.

Ověřte si jejich sílu, určitě naleznete důvod, proč je vyzkoušet.
Přímo u nás nabízíme minerál AkvaBIO substrát Matrix pro všechna vyjmenovaná užití v sekci „AkvaBIO substrát Matrix pro zahradu, zemědělství, chovatelství, bazény, jezírka a hlavně využití v akvaristice“.

 

!! Čištění !!
Provádí pouze proplachováním v původní akvarijní vodě !!

 

AkvaBIO substrát Matrix

Frakce 8 - 16mm - umístění na začátku přítoku vody
Frakce 4 - 8mm - umístění za frakci 8 - 16mm
Frakce 2,5 - 5mm - umístění za frakci 4 - 8mm (nutné častější čištění)
Frakce 0,5 - 1mm - zajistit aby se AkvaBIO substrát Matrix nevyplavoval (nutné častější čištění),
umístit na konci výpustě vody, umístění za frakci 2,5 - 5mm

AkvaBIO substrát Matrixx je vysokoporézní filtrační médium a s jeho pomocí dosáhnete efektivní filtrace a odstranění dusíkatých látek.
Každý litr tohoto filtračního média poskytuje více než 700 m2 plochy pro osídlení bakteriemi.

K čemu je takové filtrační médium dobré?

Jak jistě víte, tak filtraci v akváriu provádějí užitečné bakterie, které likvidují látky, které jsou pro akvárium nebezpečné nebo nežádoucí.
Tyto bakterie jsou usídlené ve filtračních mediích, nejčastěji známých biomolitanech.
Rozdíl mezi biomolitany a AkvaBIO substrát Matrix je v ploše, kterou můžou osídlit, takže se jich do Vaše filtru vejde více a to několikatisíckrát.
S takovým médiem tedy máte daleko větší předpoklad dosáhnout křišťálově čisté vody!

Jak můžu tento výrobek použít?

Jednoduše a to tak, že AkvaBIO substrát Matrix pouze nasypete do síťky nebo do punčochy či vložíte samostaně do koše ve filtru a je hotovo.
Nyní začnou bakterie osidlovat médium :-)

Porovnání s konkurencí

A jak si na tom stojí AkvaBIO substrát Matrix v porovnání s konkurencí?
Jak již bylo uvedeno, tak rozdíl o proti klasickým biomolitanům je tak enormní, že je téměř nemožné tyto produkty porovnávat.

AkvaBIO substrát MATRIX Napište Objednat